Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

DURDÍK Tomáš
Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 42/112, č. 3


Zprávy památkové péče 2005/65, číslo: 1, str: 87–88
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-692


Návrat zpět