Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KUČOVÁ, Věra
Pomníky v krajině. Na okraj památek napoleonských bitev a jednoho slavného výročí


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 5, str: 461–471
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6918

Ve skupině dosud prohlášených památkových zón krajinného typu v České republice jsou tři bojiště, z nichž dvě se týkají napoleonských válek. Článek je primárně příspěvkem k připomenutí 200. výročí jedné z napoleonských bitev na území České republiky (1813), která se konala u Chlumce, Varvažova a Přestanova v blízkosti města Ústí nad Labem. V území bojiště bylo postupně zbudováno několik umělecky velmi významných památníků, k jejichž koncepci byli přizváni přední umělci své doby.
Bitva byla součástí významné série událostí, jež pomohly ukončit Napoleonovu expanzi, na svou větší společenskou rehabilitaci a širší osvětu zatím čeká. Naproti tomu například památník Bitvy národů u Lipska, která proběhla krátce poté bojích na českém území, je mnohem známější a i koncept památníku je velkorysejší.
Podle obecného mezinárodně užívaného typologického členění kulturních krajin odpovídají území bojišť tzv. krajině asociativní. Krajinu bojiště u Chlumce, Přestanova a Varvažova má za cíl chránit a udržovat památková zóna, zřízená vyhláškou Ministerstva kultury v roce 1996. Vyhláška obsahuje jen velmi obecné podmínky. Péče o území historických bojišť proto potřebují specifická metodická doporučení a jejich podobu aktuálně připravuje jeden z projektů vědy a výzkumu v Národním památkovém ústavu.
Z konkrétních zkušeností bojišť již chráněných by měly vycházet rovněž odborně podložené úvahy o tom, které další části kulturní krajiny s dědictvím významných bitev by si územní ochranu v ČR případně ještě zasloužily.


Klíčová slova: kulturní krajina; bojiště; napoleonské války; krajinná památková zóna


Návrat zpět