Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MICHOINOVÁ, Dagmar
Modifikace vlastností vápenných malt tradičními organickými přísadami


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 5, str: 456–460
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6917

Článek přináší vybrané výsledky výzkumu, který studoval vliv přírodních organických látek na změny vlastností tradičních vápenných malt. Výzkum se zabýval vlastnostmi malt s velmi malými obsahy organických přísad, kterými byly krev, olej, sádlo, tvaroh, vaječný žloutek a bílek. Stávající i nově publikované výsledky dokládají obsáhlost a složitost tématu. Proto lze odůvodněně předpokládat, že pochopení vlivu přírodních organických přísad na vlastnosti vápenných malt by bylo vhodné studovat podle ucelené, nejlépe jednotné metodiky výzkumu, tak, aby bylo možné dílčí výsledky vzájemně srovnávat. Protože je složité zkoumání vlivu přírodních přísad do vápenných malt na samém začátku, není neobvyklé, když bádání přináší více otázek než odpovědí.

Klíčová slova: vápenné malty; přírodní organická aditiva; modifikace vlastností; tradiční postupy a materiály


Návrat zpět