Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PREKOP, Filip; SOKOL, Petr
Nová zjištění na hradě Přimda. Vizuální průzkum a zaměření areálu hradní zříceniny


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 5, str: 448–455
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6916

V souvislosti s revizí a následnou aktualizací zaměření areálu národní kulturní památky zříceniny hradu Přimda byl v letech 2012–2013 proveden vizuální průzkum skalního hřebene tvořícího centrální část areálu hradní zříceniny, jižně od dochovaného románského donjonu. Dosavadní kastelologické bádání se soustředilo především na dominantní obytnou věž. Zjištění vázající se k využití skalního hřebene byly následující: Stopy konstrukcí vstupu na horní nádvoří – tesané schody a lůžka pro trámy související s konstrukcí brány procházející skalním hřebenem. Stopy trámové konstrukce v severní části hřebene (2–3 rovnoběžné žlaby přes šířku hřebene – trámová lůžka konstrukce ochozu podél zaniklé hradby probíhající po vrcholu hřebene?) Stopy úpravy temene skalního hřebene – relikt lomového zdiva (hradby?), uměle upravené části skály včetně lůžka pro založení hradby. Stopy úpravy lůžka pro již zcela zaniklou hradbu probíhající po východním okraji jižní části hřebene a oddělující horní a dolní nádvoří. Další stopy využití jižní části hřebene (částečně do skály vsazený objekt v blízkosti výše uvedené zaniklé hradby, lůžko pro kůl neznámého účelu ad.)
Součástí vizuálního průzkumu předcházejícího geodetické dokumentací hradního areálu bylo i mapování a základní očištění několika drobných reliktů zděných konstrukcí od vegetace a drnového pokryvu. U již známého zbytku zdiva ve svahu pod západním okrajem nádvoří tak byla prokázána jeho skladba z kvádrů, umožňující jeho zařazení ještě do románské etapy výstavby hradu. Kromě vlastní obytné věže tak jde zřejmě o další dochovaný doklad románské stavby v prostoru hradu. Většina ostatních fragmentů zdiva náleží mladší obvodové hradbě. Uvedené doklady využití skalního hřebene a relikty zděných konstrukcí byly fotograficky a geodeticky zdokumentovány. Výstupem je nové zaměření hradního areálu, navazující na starší plány.


Klíčová slova: hrad Přimda; vizuální průzkum; geodetické zaměření; dokumentace hradu; zdivo; stopy konstrukcí


Návrat zpět