Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

CINKOVÁ, Veronika; BLATTNÝ, Pavel; TYBITANCL, Petr
Čtyři obrazy šlechtických portrétů z Potštejna – restaurování a identifikace portrétovaných osobností


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 5, str: 443–447
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6915

Článek se zabývá metodou identifikace neznámých rodových portrétů demonstrovanou na příkladu čtyř restaurovaných podobizen ze zámku v Litomyšli, kmenovým původem ze zámku v Potštejně ve východních Čechách. Metoda je založena na interdisciplinární spolupráci autorů z oboru restaurování, dějin umění a heraldiky. Výsledkem je získání co největšího množství informací o zkoumaných uměleckých dílech, která byla porovnávána s dalšími obrazy z potštejnské rodové galerie. Bylo zjištěno, že čtyři restaurované portréty pravděpodobně zobrazují příbuzné prvních potštejnských majitelů z rodu Harbuval Chamaré, Jana Josefa Antonína von Ludwigsdorff s manželkou Marií Alžbětou Antonií, rozenou Sannig. Byly namalovány kolem roku 1743 a jejich autorem je vídeňský portrétista Johann Jacob Michl. Další portrét představuje Jana Josefa II. Dobřenského z Dobřenic a byl zřejmě namalován v 60. letech 19. století. Podobizna Prokopa Jana ml. Dobřenského z Dobřenic vznikla nejspíše v době kolem roku 1866 a vytvořil ji pražský umělec Agathon Klemt.

Klíčová slova: Portrét; restaurování; Potštejn; Harbuval Chamaré; Ludwigsdorff; Jacob Michl; Agathon Klemt


Návrat zpět