Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ROZINKOVÁ, Kateřina; WIZOVSKÝ, Tomáš
Nové možnosti prezentace interiérové instalace zámku Bečov


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 5, str: 432–437
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6913

Příspěvek zhodnocuje dosavadní výstupy z odborných výzkumů věnovaných budově dolního zámku v Bečově nad Teplou, včetně archivní rešerše zaměřené na dějiny rodiny Beaufort–Spontin a jejich akviziční činnost. Představuje možnosti budoucí instalace objektu vzhledem k výhledu do roku 2015, kdy má dojít k přesunu jedné se stávajících návštěvnických tras (relikviář sv. Maura) do jiných prostor v areálu. Po tomto přesunu bude možné realizovat nové pojetí okruhu zámeckých interiérů s větším důrazem na osobnosti jednotlivých majitelů, stejně jako na rozmanitost představovaných interiérů.

Klíčová slova: Bečov nad Teplou; Beaufort–Sponton; dolní zámek; inventáře; mobiliář


Návrat zpět