Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ZIKMUND-LENDER, Ladislav
Vrstvy designu: památkářské memento staré vily Josefa Sochora ve Dvoře Králové


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 5, str: 395–399
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6907

Objekt nedávno zbořené tzv. staré vily Josefa Sochora ve Dvoře Králové nad Labem představoval zcela unikátní souhru a postupné doplňování exteriérů a interiérů původně historizující stavby o prvky kubistické, prvky a vybavení v národním slohu, interiéry puristické a funkcionalistické. Přestože byly dosud vyzdvihovány především interiéry vstupu, síně se schodištěm a jídelny v národním slohu od Josefa Gočára, Františka Kysely a Otto Gutfreunda, hlavní hodnota tkvěla právě v koexistenci několika odlišných stylových a časových vrstvách designu vily. Přesto byla v roce 2010 necitlivě zbořena. Článek, hodnotíci význam této výjimečné a pozoruhodné stavby a jejích interiérů, připomíná stavbu i přes její fyzickou neexistenci jako pozoruhodné místo paměti a vyzdvihuje její osud jako memento pro budoucí praxi památkové péče.

Klíčová slova: Národní styl; rondokubismus, Josef Gočár, Pavel Janák, Josef Sochor


Návrat zpět