Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

RYS, Michal
Bývalé papírny na Sušicku. Teze probíhajícího výzkumu


Zprávy památkové péče 2013/73, číslo: 5, str: 379–383
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6905

V rámci probíhající úvodní fáze plošného výzkumu bývalých papíren na území Plzeňského kraje, byly na základě studia odborné literatury a vlastního bádání v území, vymezeném správním obvodem ORP Sušice v okrese Klatovy, zjištěny všechny prokazatelně existující bývalé továrny na papír. Ty byly na základě studia starých katastrálních map a shromážděné archivní a ikonografické dokumentace identifikovány, přímo na místě byl zjištěn jejich stávající stav, který byl následně fotograficky zdokumentován. Mohlo tak být konstatováno, že z celkového počtu jedenácti papíren pět zaniklo zcela (Annín, Kundratice, Lídlovy Dvory, Prášily II, Radešov), dvě se zachovaly v torzálním stavu (Vatětice) či terénních pozůstatcích (Prášily II) a pouze v Kolinci, Petrovicích a Velharticích se hlavní provozní budovy zachovaly, avšak ve výrazně stavebně pozměněné podobě. Příspěvek by rád vytvořil základ pro hlubší poznání studovaných papírenských provozů na Sušicku, zároveň však také pro systematický výzkum této oblasti industriálního dědictví v kontextu celé ČR. Jeho výsledkem by pak mohlo být odborné vyhodnocení objektů papírenského průmyslu na našem území a učinění příslušných kroků k jejich památkové ochraně.

Klíčová slova: Papírny; Šumava; Sušicko; Pootaví; památky


Návrat zpět