Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

DURDÍK Tomáš
Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 41/111, č. 3, 4; 42/112, č.1


Zprávy památkové péče 2004/64, číslo: 6, str: 570–571
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-690


Návrat zpět