Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

DURDÍK Tomáš
Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností


Zprávy památkové péče 2006/66, číslo: 2, str: 170–171
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-687


Návrat zpět