Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MICHOINOVÁ Dagmar, SETUNSKÁ Gabriela
Dobrodružství vápna a písku – vyhodnocení pilotního projektu komentovaných technologických prohlídek


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 1, str: 49–51
Rubrika: Různé
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6650

Článek informuje o nové, inovativní formě prezentace stavebních památek ve správě Národního památkového ústavu, kterou koncepčně připravila a realizovala technologická laboratoř NPÚ ve spolupráci se správou Státního hradu a zámku Bečov nad Teplou pod názvem Dobrodružství vápna a písku. Impulsem pro přípravu těchto technologických komentovaných prohlídek byla snaha památkových technologů z technologické laboratoře objevit pro návštěvníky primárně na Horním hradě v Bečově a následně (již samostatně) i na ostatních památkách, opomíjený význam, zvláštní krásu a působivost historických omítek v interiérech i na fasádách historických staveb. Počin vychází z přesvědčení, že presentace záchrany a unikátních hodnot historických stavebních materiálů a technologií je velmi důležitá pro posílení vztahu široké odborné i laické veřejnosti ke kulturnímu dědictví a může být pro návštěvníky památek mimořádně atraktivní. Právě ryze odborná problematika by mohla být tím, co oživí zájem veřejnosti o památky ve správě NPÚ a posílí upadající prestiž oboru.
S odkazem na mimořádnou odezvu této akce se potvrzuje, že pro zvýšení zájmu o nejvýznamnější segment našeho památkového fondu, kterým je soubor státních hradů a zámků, není zapotřebí hledat laciná, podbízivá témata. Poutavé prezentování odborných témat laickou veřejnost v mnoha případech nejenže neodradí, ale přiblížením náročnosti odborné péče o památky spíše přispěje k posílení vztahu k hodnotám památkového fondu a respektu k těm, kdo mají čest toto poslání naplňovat ve své náročné a zodpovědné profesi.


Klíčová slova: vápno, písek, inovativní forma prezentace, historické omítky


Návrat zpět