Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MICHÁLEK Jiří, SVĚTLÍK Jan
Vítkovice – pohled z druhé strany


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 1, str: 39–43
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6648

Zastavením výroby surového železa a přidružených technologií v roce 1998 v Dolní oblasti Vítkovic vyvolalo spoustu otázek na jejich další využití. Před tímto obdobím byla snaha městských orgánů a Státního památkového ústavu v Ostravě omezit vlastníka v nakládání s majetkem vyhlášením památkové zóny a úpravami územního plánu města Ostravy. Vzhledem k složité finanční a ekonomické situaci vlastníka – společnosti Vítkovice, a. s. v uvedeném období bylo možné pouze deklarovat ochotu pomoci s řešením celé problematiky památky, ale odmítala stát se zřizovatelem a provozovatelem technického skanzenu. V roce 2000 byla rozhodnutím MK ČR pod č. j. 4736/1997 prohlášena část technicko-urbanistického celku Vítkovice–Hlubina za kulturní památku a v roce 2002 byla tato památka nařízením vlády č. 337/2002 ze dne 19. 6. 2002 prohlášena za Národní kulturní památku. Po privatizaci společnosti Vítkovice, a. s. soukromým vlastníkem byla znovu zahájena diskuse s Památkovým ústavem v Ostravě a připravovány projekty na reaktivaci památky. Pro optimalizaci údržby i efektivní nové využití areálu požádal vlastník o redukci rozsahu NKP. Na základě jednání s vedením NPÚ a projednáním na MK ČR bylo uzavřeno Memorandum o společném postupu při obnově a novém využití unikátní technické památky. V současné době jsou realizovány projekty reaktivace vybraných objektů NKP pro nové účely podle dokumentace významných architektů z prostředků Integrovaného operačního programu MK ČR. Investorem je zájmové sdružení právnických osob Dolní oblast Vítkovice, které pravidelně seznamuje veřejnost se svými projekty a stavem jejich realizace.

Klíčová slova: vysoké pece, memorandum, soukromý vlastník, integrovaný operační program, reaktivace NKP


Návrat zpět