Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

DVOŘÁKOVÁ Eva, RYŠKOVÁ Michaela
Důl Michal / Petr Cingr, Ostrava-Michálkovice – obnova vstupní budovy


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 1, str: 35–38
Rubrika: Obnovy památek
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6647

Nejmladší stavbou areálu NKP je budova nové vrátnice a administrativy, jejíž obnova proběhla byla dokončena v roce 2010. Objekt, půdorysně ve tvaru L, svými cihelnými fasádami dobře doplňuje původní architektonické ztvárnění areálu. Pro jeho obnovu byla zvolena metoda šetrné konverze při zachování původního vzhledu, kterého bylo dosaženo minimálními zásahy do fasád v podobě prolomení vstupu do nově zřízené kavárny a nahrazení nepůvodních oken kopiemi s původním členěním. Využití 1.nadzemního podlaží pro administrativní účely dovolilo zachování téměř všech vnitřních dispozic. Nově doplňované stavební materiály byly voleny v duchu odpovídajícímu době výstavby budovy. Akcentován byl přístup zhodnocení hlavních prostor doplněním původních dlažeb a obkladů z dochovaných stavebních prvků v kontrastu s novými technicistními prvky.

Klíčová slova: důl, národní kulturní památka, obnova, průmyslová architektura


Návrat zpět