Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOLÁŘOVÁ Eva, ŠŤOVÍČKOVÁ Dagmar
Komplexní památková obnova reprezentativních interiérů Bílého zámku v Hradci nad Moravicí


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 1, str: 29–34
Rubrika: Obnovy památek
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6646

Zámecký areál v Hradci nad Moravicí, tvořený třemi samostatnými stavebními objekty, je situován na protáhlé ostrožně se strmými skalnatými srázy Nízkého Jeseníku. Klasicistní reprezentativní Bílý zámek, dominantní hranolová Bílá věž a romantický novogotický Červený zámek jsou situovány při severním okraji nejrozsáhlejšího krajinářského parku ve správě NPÚ. Stavební vývoj Bílého zámku sahá až do druhé poloviny 11. století. Po renesančních přestavbách a následných barokních úpravách získal původní gotický hrad charakter pohodlného šlechtického sídla.
Současná podoba je výsledkem novogotické a novorenesanční přestavby, uskutečněné podle návrhů vratislavského architekta Karla Lüdeckeho. Komplexní obnova byla zahájena v roce 1982, bylo provedeno statického zajištění vodorovných i svislých konstrukcí, proběhla obnova vnějšího obvodového pláště, památkově byly rehabilitovány všechny části zámeckých interiérů. Dále bylo revitalizováno zámecké nádvoří a stavebně upraveno podkroví západního křídla za účelem využití prostor pro depozitáře. V současné době je připravována poslední etapa komplexní památkové obnovy severních průčelních interiérů.


Klíčová slova: Hradec nad Moravicí, Bílý zámek, rehabilitace, reprezentativní interiéry, knížata Lichnovští


Návrat zpět