Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

CHUDÁREK Zdeněk, NEJEDLÝ Vratislav, PÁCAL Martin
Obnova fasád zámku v Lednici


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 1, str: 24–28
Rubrika: Obnovy památek
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6645

Zámek Lednice tvoří součást rozsáhlého Lednicko-valtického areálu. Poslední velikou přestavbou zámek prošel v polovině 19. století za vlády knížete Aloise II. Liechtensteina, kdy získal novogotickou podobu. Práce na přestavbě byly zadány architektu Jiřímu Wingelmüllerovi, který poznal nový módní styl v Anglii.
V období 2008-2011 proběhla obnova celého vnějšího pláště zámku, kromě střech a vlajkové věže. Na základě vyhodnocení všech poznatků získaných průzkumy byla zpracována rámcová koncepce, jejímž hlavním metodickým smyslem bylo stanovení časové vrstvy, která bude považována za určující při rekonstrukci a restaurování pláště zámku. Po zvážení všech okolností bylo rozhodnuto vrátit fasády zámku do jejich původní podoby, tedy do podoby po přestavbě zámku v polovině 19. století. Znamenalo to, že omítky a všechny další prvky fasád budou doplněny a povrchově opracovány obdobným způsobem, jakým byly provedeny původní úpravy, a na závěr sjednoceny monochromním nátěrem. Součástí prací na fasádě byla i obnova přilehlých teras a vybudování drenážního provětrávacího kanálu po celém obvodu zámku.


Klíčová slova: Lednice na Moravě, zámek, historické technologie, novogotika, fasáda


Návrat zpět