Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOŇÁKOVÁ-HELINGEROVÁ Alena
Finanční mechanismy EHP/Norska jako jeden z možných zdrojů financování obnovy objektů


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 1, str: 15–19
Rubrika: Obnovy památek
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6643

Národní památkový ústav (NPÚ) spravuje a prezentuje více než sto památkových objektů pro jejichž údržbu a rozvoj je třeba průběžně vyhledávat vhodné doplňkové zdroje financování. Jako jeden z možných zdrojů k získání dotace určené pro zachování a obnovu kulturních památek se ukázaly být Finanční mechanismy EHP / Norska (FM EHP / Norska). První programové období 2004 – 2009, jehož implementace s celkovou alokací ve výši téměř 105 mil. EUR byla zahájena v ČR roku 2005, bylo ze strany NPÚ využito podáním několika projektů do vyhlášených výzev. Pět z podaných projektů bylo úspěšných a NPÚ se podařilo získat dotaci ve výši téměř 3,5 mil. EUR, která pokrývala náklady z 85%. Zbylých 15% tvořilo kofinancování poskytnuté prostřednictvím zřizovatele NPÚ, Ministerstvem kultury ze státního rozpočtu. Projekty Studijní depozitář mobiliárních hradů a zámků, Kostel a sloup Nejsvětější Trojice ve Valči, Státní zámek sychrov – Oprava oranžérie, Hradní muzeum Český Krumlov a Obnova vstupní budovy včetně nádvoří v areálu NKP Dolu Michal v Michálkovicích byly úspěšně realizovány. Nově zpřístupněné části objektů nyní slouží široké i odborné veřejnosti. Na úspěšné ukončené programové období naváže novými výzvami programové období 2009–2014. Pro ČR je tentokrát vymezena finanční alokace ve výši 131,8 mil. EUR z níž část bude možné využít i pro programovou oblast Ochrana a revitalizace kulturního a přírodního dědictví.

Klíčová slova: Finanční mechanismy EHP / Norska, programové období, implementace, výzva, projekty Národního památkového ústavu


Návrat zpět