Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

SVOBODA Petr
Projekty Národního památkového ústavu financované z Integrovaného operačního programu


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 1, str: 8–10
Rubrika: Obnovy památek
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6641

Integrovaný operační program je jedním z tematických operačních programů, jejichž prostřednictvím lze získat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Obnova památek je možná ve třech prioritách: vytváření a zefektivňování národních metodických center, vzorové projekty obnovy a využití a v neposlední řadě budování zázemí pro moderní kulturní služby. Pro vzorové projekty obnovy platí, že památky musejí být zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO, kandidáti zápisu na seznam nebo jde o národní kulturní památky. Podporovány jsou rovněž síťové projekty. NPÚ předložil ve dvou různých výzvách celkem šest velkých projektů, z toho pět prošlo hodnocením úspěšně. Nyní se nacházejí v různé fázi realizace. Jde o projekty Centrum obnovy památek 20. století (vila Stiassny, Brno), Kuks – Granátové jablko (Hospital Kuks), Národní centrum divadla a tance (zámek Valtice), Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (zahrady a zámek Kroměříž), Schola naturalis – revitalizace zámku Veltrusy a centrum Evropské úmluvy o krajině.Klíčová slova: Národní památkový ústav, projekt, strukturální fondy, Integrovaný operační program, metodické centrum


Návrat zpět