Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KUČOVÁ Věra
Národní kulturní památky v agendě odborné organizace státní památkové péče


Zprávy památkové péče 2012/72, číslo: 1, str: 3–7
Rubrika: Obnovy památek
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6640

Zatím proběhly tři etapy předání památkového dohledu k NKP z ústředního do územních odborných pracovišť NPÚ - první od července 2009 (skupina NKP prohlášená v roce 2008), od 1. ledna 2010, od 1. července 2010 (převážně aktuálně vyhlášené NKP s účinností od téhož data) a dosud poslední skupina, s účinností od 1. ledna 2011.
Diskuse k optimální typologické skladbě nebo „konečném počtu“ NKP je stále aktuální. Rozdělením kompetencí památkového dohledu mezi územně příslušná pracoviště NPÚ napomáháme i větší objektivizaci úvah o kapacitních souvislostech dalšího nárůstu a lze se nyní soustředit zejména na argumenty odborné. Národní památkový ústav měl právě v roce 2011 jako jeden z profilových úkolů zadaných Ministerstvem kultury zformulovat obecná kritéria pro vyhlašování národních kulturních památek včetně popisu základního procesního postupu. Je cílem oboru památkové péče jako celku, aby případná extenze počtu národních kulturních památek sledovala zejména hodnotové aspekty. Jakkoli je společenská podpora takových kroků nutností, není žádoucí výběr NKP přizpůsobovat například pragmatickému zájmu vlastníků nebo místní a krajské samosprávy. V roce 50. výročí od prohlášení první skupiny NKP (v roce 1962) tak očekáváme výsledný materiál, který význam NKP a transparentnost jejich výběru podle obecných kritérií přiblíží širší veřejnosti


Klíčová slova: kulturní památky, národní kulturní památky, Národní památkový ústav, historie


Návrat zpět