Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KAIGL Jan
K vesnickým kostelům s kvadratickým chórem postaveným v horšovském arcijáhenství ve středověku


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 3, str: 180–192
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6548

Stavební typ středověkého vesnického kostela s podélnou lodí a kvadratickým, zpravidla křížově sklenutým chórem ve správním obvodu bývalého horšovského arcijáhenství v jihozápadních Čechách lze považovat za vliv z Bavorska nebo Frank, který ve 13. a 14. století přinesli kolonizátoři. Jednou ze staveb uvedeného typu je kostel sv. Víta u Srbic. Jde o drobnou podélnou jednolodní svatyni, jejíž kvadratický chór je završen žebrovou křížovou klenbou. Při dendrochronologickém rozboru dřevěných hranolů překladu portálu ve zdivu štítu na půdě nad triumfálním obloukem byla stavba datována do doby kolem roku 1269. Kostel sv. Martina v Racově má chór sklenutý křížovou žebrovou klenbou. Dle mnoha historických dokladů se kostel jeví jako jednotný stavební projev z doby kolem roku 1310 nebo krátce poté. Nelze vyloučit možnost užšího přímého napojení na kladrubský benediktinský dílenský okruh, jehož existence byla architektonicky prokázána na příkladech staveb farních kostelů ve Starém Sedle, Semněvicích a Prostiboři v době kolem roku 1300. Románská stavební etapa kostela v Přimdě odhadem z první poloviny 13. století, popřípadě již ze druhé poloviny 12. století představuje asi nejstarší známý příklad typu středověkého venkovského kostela s podélnou lodí a kvadratickým chórem. Váže se nejspíš k rané vrstvě středověkého osídlení hradu Přimdy, jenž existoval jako pohraniční knížecí pevnost v roce 1126. Chór nebyl vůči lodi připojen symetricky, ale posunut a pootočen o několik stupňů k severu. Nedávný stavebně-historickém průzkumu kostela v Dubci nedaleko Přimdy odhalil, že stavba mohla vzniknout v době kolem poloviny 13. století. Nad chórem středověkého kostela v Dubci kdysi stála, popřípadě měla stát hranolová chórová věž. Kostely, jejichž chór mohl mít kvadratický půdorys, který se ale nezachoval, řadíme kostel v Šitboři nedaleko Pivoně a kostel v Čečovicích u Horšovského Týna. Poblíž bývalého kláštera v Pivoni leží vesnice Šitboř. Stavba zdejšího chrámu spadá do druhé poloviny 13. století a řadí se mezi středověké svatyně s kvadratickým chórem pouze hypoteticky. Jedna z raně středověkých stavebních etap kostela v Čečovicích u Horšovského Týna, jež vzala za své, se mohla vyznačovat kvadratickým chórem.

Klíčová slova: horšovské arcijáhenství, vesnický kostel, kvadratický chór, půdorys, středověk


Návrat zpět