Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

STRAKOŠ Martin
Nová architektura, historické prostředí a Ostrava


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 3, str: 165–173
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6546

Architektonické, umělecké a památkové hodnoty spojené se zástavbou Ostravy se staly součástí výzkumu a následně památkové ochrany intenzivněji až od 80. let 20. století. Poznávání tohoto bohatství je spojeno s působením historiků umění a památkářů, kteří postupně publikovali a navrhovali k ochraně jednotlivé objekty, jejich areály a soubory na území Ostravy. Uvedený proces vytvářel protiváhu koncepcím komplexní přestavby centra Ostravy, počítající s plošnými asanacemi značné části města, prosazovanými až do konce 80. let Útvarem hlavního architekta. Prvním plošně chráněným územím se stala městská památková zóna Moravská Ostrava v roce 1992. V roce 2003 to pak bylo dle regulačního plánu Camilla Sitteho vystavěné jádro Přívozu, Vítkovice, specifické spojením občanské výstavby s významným industriálním areálem a první dva stavební obvody Poruby, příklad architektury 50. let. Nárůst počtu památek a zřízení památkově chráněných území znamenalo, že i zdejší památková péče a architekti řeší otázku novostaveb v historickém prostředí V textu je zmíněno několik příkladů pozitivní koexistence – obnova a přístavba železničního nádraží Ostrava-Svinov z let 2000-2007 podle návrhu ostravského architekta Václava Filandra, rekonstrukce Masarykova náměstí v Ostravě podle vítězného soutěžního návrhu na řešení daného úkolu z roku 2002 od architektů z brněnského ateliéru RAW, dokončená v roce 2007 nebo přestavba plynojemu a další akce v Dolní oblasti Vítkovic podle návrhu pražského AP Atelieru Josefa Pleskota. Kromě toho jsou v textu komentovány příklady sporných nebo vyloženě negativních přístupů k historickému prostředí a k architektonickým úkolům, přičemž velkým nešvarem jsou v současnosti developerské soutěže namísto architektonických, extrémně vyzdvihující hlavně ekonomická kritéria na úkor ostatních hledisek – mimo jiné právě těch architektonických a památkových.

Klíčová slova: Ostrava, památková péče, architektura, architektonické soutěže, developerské soutěže


Návrat zpět