Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

BIEGEL Richard
Současná architektura a „developerský pragmatismus“ v pražské architektuře 1990–2010


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 3, str: 161–164
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6545

Článek nepředstavuje systematický přehled nové architektury v centru Prahy, ale kritický rozbor jejího nejpočetnějšího a tedy i nejvýraznějšího reprezentanta, kterým jsou developerské obchodně-administrativní objekty. Na vybraných příkladech poukazuje jak na jejich negativní dopady na historické centrum města, umocněné nízkou kvalitou architektury, tak na rozvolňování urbanistických i památkových pravidel, jež jejich realizaci umožnily. Absurdita pražská situace vynikne zejména ve srovnání s vývojem v mnoha menších městech, v nichž se podařilo vytvořit podmínky a jasná pravidla pro kvalitní architekturu v historickém prostředí.
Pro některé je vstup nové architektury do města známkou jeho života a její nepřítomnost naopak signál nebezpečného úpadku. Pro jiné může představovat soudobá architektura cizorodý prvek, který do historických měst už z principu nepatří. Vedle této nesmiřitelné polarity vnímá čím dál více lidí současnou architekturu jako přirozenou součást historických měst, která může jejich prostředí obohatit, nebo naopak poškodit – podle toho, jestli se její tvůrce rozhodl místo umocnit, nebo záměrně přebít. Zdá se, že po letech zákopové války dospěla k obdobnému závěru i podstatná část památkářů a architektů. Mnohé příklady ukazují, že památkáři se učí rozumět současné architektuře a že nemálo architektů zase čím dál zodpovědněji uvažuje o místě, do něhož svou stavbou vstupuje. Jsou však bohužel i města, ve kterých jako by tento posun nebyl příliš zřetelný. Občas v nich najdeme výjimečné realizace, avšak většina novostaveb v historickém centru je poznamenána finančním tlakem na zhodnocení každého čtverečního metru a nezájmem o skutečně kvalitní architektonické řešení. Vlajkovou lodí tohoto přístupu je bohužel Praha, což je vzhledem k její výjimečné pozici v politickém i kulturním kontextu skutečnost zásadní a pochopitelně dost alarmující, neboť nezpochybnitelná hodnota historického města ostře kontrastuje s kvalitou i účelem většiny staveb, jež zde byly v posledních dvou desetiletích realizovány. Obrat k urbanistické odpovědnosti, architektonické kvalitě a zejména schopnosti ubránit se prvoplánové komercionalizaci centra města zde není námětem k salónní konverzaci, ale životně důležitou šancí, která by mohla změnit zatím dosti neradostnou perspektivu vývoje města.


Klíčová slova: novostavby, historické prostředí, urbanismus, památková péče, developerské projekty


Návrat zpět