Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

JIRÁSEK Pavel, KOŇÁKOVÁ HELINGEROVÁ Alena
Příspěvek k podpoře zabezpečení movitého kulturního dědictví v České republice


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 2, str: 125–128
Rubrika: Různé
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6525


Návrat zpět