Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

GROSSOVÁ Anna
Pojem Dresser. Stopy trvalé anglické inspirace evropského užitého umění v mobiliáři zámku Lešná u Zlína


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 2, str: 111–115
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6522

Rozsáhlou kolekci užitkových předmětů ze stříbra na zámku Lešná u Zlína shromáždilo několik generací rodiny Seilernů–Aspangů v průběhu 19. a první poloviny 20. století. V roce 1945 byl majetek rodu zkonfiskován. Vedle předmětů vídeňských výrobců a dvou velkých meziválečných československých firem (Franz/František Bibus a Sandrik) vlastnili Seilernové i předměty anglického původu, z nichž mnohé jsou opatřené dovozovými puncy vídeňského c. k. Puncovního úřadu, dokládající jejich běžnou dostupnost obyvatelům Rakousko-Uherska. Mezi produkty anglického stříbrnictví dominují v poslední čtvrtině 19. století svou neobvyklou kompoziční a tvarovou čistotou práce skotského návrháře Christophera Dressera (1834–1904), dnes právem považovaného za průkopníka moderního designu. Několik málo předmětů jím navržených a realizovaných anglickou firmou Jonathan Wilson Hukin & John Thomas Heath (později John Thomas Heath & John Harfshorne Middleton), se nalézá i v kolekci stolního stříbra rodiny Seilern–Aspangů v zámku Lešná u Zlína. Produkty britských firem, realizované dle Dresserových návrhů, byly již záhy po svém uvedení na trh napodobovány mnoha konkurenčními výrobci jak ve Velké Británii, tak i na evropském kontinentě, což dokládá právě několik stříbrných užitkových předmětů lešnovské kolekce.

Klíčová slova: Christopher Dresser, anglické stříbro, rod Seilern-Aspangů, užité umění, Lešná u Zlína


Návrat zpět