Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

RADOSTOVÁ Šárka
Panna Maria s Ježíškem z Košíř – neznámá kulturní památka České republiky


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 2, str: 105–110
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6521

Příspěvek publikuje dosud neznámou středověkou deskovou malbu Panny Marie s Ježíškem z Košíř. Obraz, vzhledem k rozměrům původně určený pro privátní zbožnost, byl objeven v kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze-Košířích. Kostel je novostavbou dokončenou roku 1942. Původ obrazu je neznámý a zřejmě zůstane v oblasti hypotéz. Mohlo jít o součást mobiliáře svezeného ze zrušených kostelů a kaplí diecéze, o dar některého mecenáše kostela, kterým byl také pražský arcibiskup Karel kardinál Kašpar či o osobní majetek některého duchovního, přičemž kostel byl od počátku v duchovní správě premonstrátů. Deskový obraz byl podroben restaurátorskému průzkumu, který potvrdil středověký původ a určil rozsah přemaleb a retuší, které v zásadě respektují původní malbu. Zvoleným typem Eleusy, respektive Glykophilousy, který se v našem prostředí objevuje ve 14. století, i charakterem navazuje malba na tvorbu krásného slohu. Madonu daného typu, zobrazenou v celé postavě nacházíme v malířském skicáku připsaném Jiřím Fajtem Sebaldu Weinschröterovi, dále na nástěnné malbě v kapitulní síni benediktinského kláštera v Sázavě a iluminaci ve vatikánské Bibli královny Kristiny. Obraz může dále souviset s kulty italobyzantských obrazů Madon. Badatelka předběžně zařazuje deskovou malbu Panny Marie s Ježíškem z Košíř do pražské malířské tvorby 40. let 15. století.

Klíčová slova: Košíře, středověké malířství, desková malba, Eleusa, Madona


Návrat zpět