Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ADAM Martin, DĚD Jiří, HOUSKA Ivan
Restaurování bronzových sousoší trig z budovy Národního divadla


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 2, str: 90–96
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6519

Po rozsáhlém restaurátorském průzkumu, který s přestávkami proběhl v letech 1997-2006, byla v letech 2007–2008 restaurována bronzová sousoší trig na historické budově Národního divadla. Byl také proveden archivní průzkum, který přinesl mnoho zajímavých a užitečných poznatků. Trigy jsou dílem českého sochaře Bohuslava Schnircha, který se jejich dokončení nedožil. Do bronzu je odlil Karel Bendelmayer a na historickou budovu Národního divadla byly vyzvednuty až dlouho po jeho otevření v roce 1911. Největším problémem sousoší bylo poškození bronzového pláště zadních nohou vzpínajících se koní, které ohrožovalo statiku soch. Příčinou jejich destrukce byl beton nalitý do nohou v průběhu druhé světové války z důvodu zvýšení stability v případě bombardování Prahy. Při restaurování byl beton z vnitřku odstraněn, nosná konstrukce posílena ocelovými výztuhami, vyměněny poškozené šrouby na spojích bronzových dílů. Otvory byly opět zavařeny a přeciselovány. Povrch pláště byl ošetřen a zakonzervován. Tento technologický postup byl prakticky aplikován na všech součástech sousoší. Na závěr byly otevřeny všechny dutiny betonových podstavců soch a jejich vnitřní prostor byl vyčištěn, ošetřen a odvětrán.

Klíčová slova: Národní divadlo, Praha, trigy, bronz, restaurování


Návrat zpět