Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PÁNKOVÁ Kateřina, WIZOVSKÝ Tomáš
Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Bečově nad Teplou


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 2, str: 85–89
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6518

Rodina Beaufort–Spontinů pocházející původem z oblasti Dolního Lotrinska vlastnila od roku 1813 panství Bečov a Javornou. V průběhu 19. století si osvojila Bečov za své rodinné sídlo. Právě sem, do dolního barokního a později i do upraveného horního zámku, přiváželi členové rodiny množství uměleckých předmětů. Jednalo se o bývalé vybavení zámků a paláců v původní domovině, či o nové nákupy. Mezi předměty měl své nezastupitelné místo relikviář sv. Maura. Kromě něj se však v Bečově nalézaly zajímavé soubory obrazů, tapiserií, dále sbírky přírodnin, či rozsáhlá knihovna. O rozmanitosti a rozsáhlosti sbírek dodnes vypovídají dva dochované historické inventáře. Rod Beaufort-Spontinů promluvil nejen do výbavy interiérů, ale snažil se rovněž o zvelebení celkové podoby sídla. Byly například podniknuty snahy o romantizující přestavbu, či zvelebení zahrad. Historický mobiliář byl po roce 1945 částečně odvezen na jiné objekty, v současné době jsou podnikány kroky k zmapování uložení jednotlivých kusů a do budoucna se připravuje opětovné scelení bečovského mobiliárního fondu.

Klíčová slova: Bečov nad Teplou, rod Beaufort–Spontin, sbírky, inventáře, mobiliář


Návrat zpět