Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ČERNÁ Alena
Dvacet pět let od nálezu relikviáře sv. Maura


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 2, str: 75–79
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6516

Relikviář sv. Maura je prací kolínsko-mosanského okruhu z období 1225–1230. Byl zhotoven pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje uchovávané od 11. století v benediktinském opatství ve Florennes v Belgii. Na dřevěné dubové jádro byla aplikována bohatá výzdoba ze zlaceného stříbra a zlacené mědi tvořící ozdobné prvky, doplněná emailovými destičkami, drahými kameny a antickými gemami. Uvnitř látkou vyloženého relikviáře byly nalezeny kosterní pozůstatky několika jedinců, textilie různého stáří, zbytky kůže a stopy dalších biologických materiálů.
V roce 1838 získal relikviář tehdejší majitel florennského panství vévoda Alfréd de Beaufort. Počátkem roku 1889 ho Beaufortové převezli na své sídlo v Bečově nad Teplou. Po skončení druhé světové války jej ukryli v zásypu podlahy hradní kaple. Po nalezení kriminalisty 5. listopadu 1985 byl relikviář - značně poškozený a zkorodovaný, s uhnilým dnem, opadanými figurami apoštolů a dalšími částmi výzdoby - převezen z Bečova do Prahy. Zde byl nakonec deponován v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Po vyjasnění majetkoprávních vztahů začalo v roce systematické 1991 restaurování, probíhající ve třech základních okruzích: restaurování spodního plánu zlatnické výzdoby, rekonstrukce tvaru dřevěného jádra, restaurování reliéfů a figurální výzdoby.


Klíčová slova: relikviář, sv. Maur, Bečov nad Teplou, restaurování, výročí nalezení


Návrat zpět