Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

JAKUBEC Ondřej
Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479–1516) v širších souvislostech


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 1, str: 62–63
Rubrika: Recenze, bibliografie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6504


Návrat zpět