Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MUROVEC Barbara, ZAPLETALOVÁ Jana
Ukřižování od Johanna Andrease Strausse


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 1, str: 46–48
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6489

Roku 1994 zmínil Bohumil Samek v Uměleckých památkách Moravy ve výčtu mobiliáře kostela sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem oltářní obraz Ukřižování od slovinského malíře Johanna Andrease Strausse (slovinsky Janez Andrej Strauss). Malba signovaná „Joh[ann] Andr[eas] V. Strauss Pinxit A[nn]o 1782“ se v současné době nachází ve špatném stavu na farním úřadu kostela sv. Jiljí a dosud zcela unikala pozornosti české i slovinské odborné veřejnosti, přestože se jedná z pohledu slovinských dějin umění o kvalitní dílo významného představitele barokní olejomalby 18. století ve slovinské části Štýrska Johanna Andrease Strausse (1721–1783), který umělecky působil především v oblasti Slovenj Gradec (Windisch-Graetz). Jak se ukázalo, Bystřické Ukřižování je poslední známou Straussovou realizací a vyvrací dosavadní předpoklad, že by po roce 1775 začala Straussova tvorba upadat. Není zatím jasné, zda malba vznikla přímo na objednávku pro kostel sv. Jiljí, anebo se do Bystřice dostala až v pozdější době. Straussův obraz v prostředí Moravy zcela postrádá kontext, neboť jeho autor není v České republice známý. Na tomto příkladu lze pozorovat, do jaké míry je náš náhled na umělecké dílo spoluurčován a ovlivňován informacemi, které o konkrétní práci a jeho autorovi máme k dispozici. V případě bystřického Ukřižování je rovněž zajímavé sledovat, jak rozdílně může být vnímána kvalita jednoho uměleckého díla ve dvou různých zemích dnešní Evropy.

Klíčová slova: J. A. Strauss, Ukřižování, malba, 18. století, Bystřice pod Hostýnem


Návrat zpět