Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MACHAČKO Luboš
Průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 1, str: 43–45
Rubrika: Materiálie, studie
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6488

Na podzim roku 2009 byl proveden nedestruktivní a laboratorní průzkum středověkých nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v bývalém městysu Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Jeho cílem bylo zjistit aktuální stav maleb v presbytáři, doplnit průzkum provedený v roce 1975 o výsledky vycházející ze soudobých možností fyzikální a chemické analýzy barevné vrstvy a provést revizi konsolidačních zásahů provedených při odkryvu nástěnných maleb v roce 1976.
Výsledky odhalily, že středověké nástěnné malby pocházející pravděpodobně ze 40. let 14. století jsou provedené technikou kalkmalerei běžnými dobovými pigmenty na vlhký vápenný nátěr. Jejich stav je poznamenán nevhodnými klimatickými podmínkami v objektu. Omítkové vrstvy jsou uvolněné od pokladu, místy jsou vlivem mechanického poškození nebo vlhkosti odpadlé. Povrch malby pokrývá bělavý zákal. Průzkum prokázal vysokou míru salinity a mikrobiologického napadení. Současný stav malby byl podrobně písemně, graficky a fotograficky zdokumentován. Byly provedeny nezbytné konsolidační zásahy za účelem zpevnění barevné vrstvy a omítkovin. Pro záchranu nástěnných maleb je nutné přistoupit k okamžité rekonstrukci objektu jako celku, vyřešit vlhkostní a klimatický režim stavby.


Klíčová slova: Zahrádka u Ledče nad Sázavou, kostel sv. Víta, středověké malby, průzkum, presbytář


Návrat zpět