Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PANOCHOVÁ Ivana
Vztah dietrichsteinského chóru Dómu sv. Václava v Olomouci a Valdštejnského paláce v Praze


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 1, str: 39–42
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6487

Petr Fidler nedávno upozornil na potřebu ověřit nejasnou stavební historii olomouckého chóru ve vztahu ke „kritické formě“ architektury Valdštejnského paláce, za níž považuje segmentové nadokenní oblouky s krátkými bočními úseky říms (takzvané omegové římsy), vyskytující se v první třetině 17. století právě na těchto dvou velkolepých architektonických realizacích. S problematikou datace a stylové provenience vysokého chóru olomoucké katedrály souvisí také znovu otevřená otázka dosud stále nevyjasněného autorského podílu jednotlivých architektů a stavitelů Albrechta z Valdštejna na stavbě vévodova pražského paláce, jíž se aktuálně zabývá Petr Uličný. Stavbu nového presbyteria na místě strženého gotického chóru při biskupském sídelním kostele sv. Václava v Olomouci inicioval olomoucký biskup, kardinál František z Dietrichsteina v roce 1616. Na základě absence písemných zpráv o stavbě v pobělohorské době v mikulovském knížecím archivu předpokládala dosavadní literatura, že ji v hrubé stavbě dokončil v roce 1618. Text předkládá rozbor několika dalších archivních zpráv, z nichž vyplývá, že se na stavbě pokračovalo i v pobělohorském období, a to jak na stavbě chóru ve dvacátých letech, tak na dokončování krypty ještě v letetech šedesátých. Text se zabývá dosavadními názory na autorský podíl Giovanni Pieroniho a Andrey Spezzy, u něhož zkoumá možnost autorského podílu na stavbě dietrichsteinského chóru v Olomouci. Na závěr interpretuje raně barokní okna při Dómu sv. Václava v Olomouci jako transformované tvaroslovné dědictví florentského manýrismu, jež se do Záalpí dostalo prostřednictví Giovanni Pieroniho.

Klíčová slova: Olomouc, dietrichsteinský chór, Praha, Valdštejnský palác, nadokenní římsy


Návrat zpět