Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

DOBALOVÁ Sylva
Jičínská alej Albrechta z Valdštejna, pražská Stromovka a Vincenzo Scamozzi


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 1, str: 29–33
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6484

Čtyřřadá lipová alej spojující Jičín s Valdicemi, založáná roku 1630 Albrechtem z Valdštejna, je považována za nejstarší takto založenou alej na našem území. Obecně se udává, že ji realizovali Valdštejnovi severoitalští architekti, což odpovídá způsobu, jakým mohly být aleje ve střední Evropě šířeny. Podobně tomu bylo u dvouřadé aleje biskupa Sittica v Hellbrunnu. Na druhou stranu však existují dva významné vzory, kterými se Valdštejn mohl inspirovat. V prvé řadě se jedná o alej z lip a vrb, vysazenou roku 1616 v Praze kolem starší cesty, kterou panovníci jezdili od Lvího dvora v Královské zahradě Pražského hradu k letohrádku v oboře Stromovka (Alte Thiergarten). Pravděpodobně byla tato alej také čtyřřadá. Zničila ji francouzská vojska v roce 1742, obnovena byla kolem roku 1800 jako kaštanová. Druhou takovou realizací byla čtyřřadá alej ve vídeňském Pratru, kterou rovněž založili Habsburkové. Jičínská alej je další z realizací, ve kterých chtěl Valdštejn navázat na kulturní symboly propagované císařským dvorem. Podobně jako obě dvorské aleje, spojuje alej jičínská hlavní sídlo a venkovský letohrádek (ve Valdicích pokračovala za zahradou Libosad ještě ke kartuziánskému klášteru, kde měl být Valdštejn pohřben).

Klíčová slova: Albrecht z Valdštejna, alej, Prater, Vincenzo Scamozzi, obora Stromovka


Návrat zpět