Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ULIČNÝ Petr
Zahrady Albrechta z Valdštejna. Nové poznatky


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 1, str: 21–28
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6483

Článek v první části shrnuje nejnovější poznatky o zahradě Albrechta z Valdštejna při Valdické oboře u Jičína. Archeologický průzkum v roce 2007 odkryl pozůstatky několika zbořených grott, a nově nalezená plánová dokumentace z konce 18. století kromě zobrazení těchto ztracených částí ukazuje také vlastní rozložení parterů. Zde zaujmou zejména lipové lesíky po stranách prvního parteru, které lze ještě spojit s původním řešením. Nález seznamu nakoupených rostlin ze září 1629 vytváří představu o podobě dalších parterů. Po Valdštejnově smrti zůstala zahrada nedokončená, v její blízkosti zřejmě nechali noví majitelé panství Šternberkové ve druhé polovině 17. století vystavět kapli sv. Antonína ve tvaru hvězdy připomínající jejich rodové znamení, kterou dokumentuje i nově nalezená mapa z konce 18. století. Druhá část článku představuje prakticky neznámou, ale rozsáhlou a mimořádně komponovanou zahradu, postavenou Albrechtem z Valdštejna v Zadním Ovenci, ležící vedle dnešní vily Trója. Písemné prameny zde dokumentují stavební práce v roce 1625, po Valdštejnově smrti zahradu dokončoval Maxmilián z Valdštejna, který zde podle zprávy z roku 1638 nechával osazovat bronzové sochy. Zahrada měla podle několika zachovaných vedut podobu blížící se později založené zahradě u Valdické obory s věžicemi v ohradní zdi, s nepravidelně ukončenou korunou, imitující zříceninu. V dolní části bylo podle vzoru florentské zahrady Boboli zřízeno velké auditorium. Zahrada zcela zanikla, tudíž teprve případný nález plánu nebo konstrukcí v dnešním areálu trójské zoologické zahrady by mohly přinést údaje o jejím přesném rozsahu.

Klíčová slova: Albrecht z Valdštejna, zahrady, Praha, Jičín, architektura


Návrat zpět