Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

ČIHÁKOVÁ Jarmila, MUCHKA, Ivan
Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 1, str: 14–20
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6482

Článek se skládá ze dvou relativně samostatných částí, pojednávacích ovšem o stejném objektu, o bývalé umělé jeskyni – grottě – v zahradě Valdštejnského paláce v Praze. První část, zpracovaná Ivanem Muchkou, se věnuje historickým kořenům grott, jako nezbytné součásti areálů zahrad v renesanční a barokní Evropě. Pokouší se na základě obsáhlých citací dobové literatury naznačit možnost ovlivnění stavebníka a jeho architektů a umělců vodními grottami v Janově, které reflektoval jen několik let před pražskou stavbou ve svých publikacích švábský architekt Josef Furttenbach. Druhá část je zaměřena na problematiku obnovy Velké grotty pražského paláce v rámci rozsáhlé a nákladné rehabilitace areálu kláštera augustiniánů u sv. Tomáše na Malé Straně, kam prostory bývalé grotty dnes majetkoprávně patří. Za pozitivní je přitom možné označit fakt, že v rámci záchranného průzkumu se podařilo zjistit celou řadu velmi zajímavých informací o původní podobě grotty, včetně unikátního nálezu točitého schodiště, jehož existence se předpokládala jen na základě plánu 1. patra areálu z doby kolem roku 1630. Samotná památková obnova byla ovšem provedena málo citlivě a bez ohledu na nálezy historických detailů.

Klíčová slova: Valdštejnský palác, palácová zahrada, manýrismus, grotta, archeologický průzkum


Návrat zpět