Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

FIDLER Petr
Rezidence říšského knížete Albrechta z Valdštejna v Praze a Jičíně


Zprávy památkové péče 2011/71, číslo: 1, str: 3–7
Rubrika: In Medias Res
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-6481

Formu a strukturu jičínské rezidence frýdlantského vévody nelze pochopit bez přihlédnutí k dispozici, funkci a ideologii vévodova paláce v Praze. Ten se zakrátko stává reprezentativní rezidencí říšského knížete a nejvýznamnějšího muže habsburské monarchie po císaři. Zatímco pražský palác zviditelňuje Valdštejnovo postavení v české stavovské obci, jičínská stavba je rezidencí vladaře autarktního státu, byť stále ještě ve svazku, i když poněkud uvolněném, zemí svatováclavské koruny. V pražském paláci se nám nabízí kompletní dispozice rezidence říšského knížete s enfiládou reprezentačních místností a komfortního obydlí jeho rodiny. Sestávala z Trabantského sálu pro osobní stráž, Rytířské síně s trůnem pod baldachýnem pro vévodovy audience, antekamery a intimnějšího audienčního pokoje, který spojovala galerie (takzvaná Mytologická chodba) s pracovnami a bytem domácího pána. Obdobně, i když skrovněji, byly utvářeny byty vévodkyně a princezny. Původní funkce a názvosloví místností Valdštejnského vévodského paláce se mění podle zásad dekoru ve chvíli, kdy se stavba stává za Maximiliana z Valdštejna palácem hraběcím. Analogickou skladbu měla zajisté i jičínská rezidence vévody meklenburského a frýdlandského, kterou dnes zakrývají pozdější přestavby.

Klíčová slova: Valdštejn, rezidence, Jičín, palác, ceremoniálPřílohy:

Článek ve formátu pdf
Typ souboru: pdf, velikost: 418 KB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/1.pdf
Rozšířená tabulka dendrochronologicky datovaných prvků v krovu hlavní budovy paláce
Typ souboru: pdf, velikost: 48 KB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/2.pdf
Doplněný nákres krovů s vyznačením pozice odběrů dendrochronologických vzorků
Typ souboru: jpg, velikost: 4 MB. [Otevřít]
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/prilohy/3.jpg

Návrat zpět