Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

VORLÍČEK Jiří
Unikátní konzervační ozařovací pracoviště ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy se od ledna 2004 opět otevřelo


Zprávy památkové péče 2004/64, číslo: 3, str: 248
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-5968


Návrat zpět