Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

TIKAL René
Příspěvek k autorství sochařské výzdoby atiky premonstrátské rezidence při chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce


Zprávy památkové péče 2007/67, číslo: 3, str: 239–240
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-5530


Návrat zpět