Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

STRÁNSKÁ Radmila, VITULA Petr
Možnosti ochrany archeologického dědictví na plošně chráněných územích a nemovitých kulturních památkách na území v působnosti NPÚ – ÚOP v Brně


Zprávy památkové péče 2006/66, číslo: 2, str: 140–144
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-4982


Návrat zpět