Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku


Sdělení Ministerstva kultury ČR k opožděným zápisům kulturních památek do státních seznamů


Zprávy památkové péče 2006/66, číslo: 6, str: 507–508
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-4595


Návrat zpět