Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PROCHÁZKA Lubomír
Publikace Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku. I. díl


Zprávy památkové péče 2007/67, číslo: 5, str: 429
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-4267


Návrat zpět