Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

BUKOVSKÝ Jan
K životnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc.


Zprávy památkové péče 2005/65, číslo: 1, str: 71–72
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-387


Návrat zpět