Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

PAVLÍK Milan
Raná léta v SÚRPMO v zrcadle vzpomínek


Zprávy památkové péče 2004/64, číslo: 6, str: 491–495
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-3791


Návrat zpět