Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

NĚMEC Josef
Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století. Pohled na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů a jeho odkaz s odstupem let


Zprávy památkové péče 2004/64, číslo: 6, str: 496–499
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-3393


Návrat zpět