Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

MICHOINOVÁ Dagmar, KOPECKÁ Ivana a kol.
Kniha Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi


Zprávy památkové péče 2005/65, číslo: 1, str: 84–85
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-3125


Návrat zpět