Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KYNČLOVÁ Blanka
Umění 2007/3, Urbanismus a územní rozvoj 2007/2, ERA 21 2007, Architekt 2007/6–9, Fórum architektury a stavitelství 2007/1, Stavba 2007/3


Zprávy památkové péče 2007/67, číslo: 5, str: 430–434
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-2519


Návrat zpět