Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KYNČLOVÁ Blanka
Fórum architektury a stavitelství 2006/6, Stavba 2007/1–2, Architekt 2007/3, ERA 21 2007/2


Zprávy památkové péče 2007/67, číslo: 3, str: 255–258
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-2507


Návrat zpět