Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KYNČLOVÁ Blanka
Fórum architektury a stavitelství 2005/1–3, Stavba 2005/4, ERA 21 2005/4. Architekt 2005/9, Umění 2005/4


Zprávy památkové péče 2005/65, číslo: 6, str: 534–536
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-2506


Návrat zpět