Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOPECKÁ Ivana, MICHOINOVÁ Dagmar a kol.
Kniha Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi


Zprávy památkové péče 2005/65, číslo: 1, str: 84–85
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-2025


Návrat zpět