Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

KOLLER Manfred
Teorie a praxe restaurování pod vedením Centrální komise v Rakousku


Zprávy památkové péče 2007/67, číslo: 5, str: 407–413
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-2014


Návrat zpět