Zprávy památkové péče

Podrobnosti článku

JANÍČEK Karel
Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?, k článku Kateřiny Bečkové in: Zprávy památkové péče 6


Zprávy památkové péče 2008/68, číslo: 2, str: 155
URL pro citaci: http://zpp.npu.cz/clanek-1589


Návrat zpět